אדריכלות ועיצוב פנים

 

תכנון אדריכלי

עיצוב פנים ייעוץ והתאמת חומרי גמר

מבני משרדים מלונות בוטיק  מבנים תעשייתים עבור חברות ועסקים בארץ ובחול

 
  • תכנון מוקדם – עיבוד תכניות מוקדמות כולל הצעה ראשונית.  התכנון יתבצע ע"פ פרוגרמה שנתבקשה ע"י הלקוח, כולל חלוקה פנימית עקרונית לשם בירור וקביעת תכנון סופי.  התכנון יתבצע בתכנת תלת מימד.
  • תכנון סופי – לאחר אישור התכנון המוקדם ע"י המזמין, הכנת תכניות סופיות הכוללות תכנית פיתוח ותכניות אדריכלות (חזיתות, חתכים וכו') והכנת תכנית בקשה להיתר בניה המוגשת לוועדה המקומית לתכנון ובניה/מועצה אזורית.
  • תכנון מפורט – עיבוד תכניות העבודה האדריכליות לרמת "תכניות לביצוע" בהתאם ובכפיפות לתכניות אשר קיבלו היתר בניה.
  • תכנון פרטי בנין הנחוצים להבהרת תכניות העבודה: רשימות אלומיניום, נגרות ומסגרות.
  • תכנית נקודות חשמל, תקשורת ומערכות שונות (בתאום עם יועצים – במידת הצורך).
  • תכנית נק' תאורה מפורטת.
  • תכנית מיקום קבועות סניטאריות.
  • תכנון הנמכות תקרת גבס למיזוג אויר.
  • תאום בין המתכננים השונים: קונסטרוקציה, תברואה וחשמל.
  • פקוח עליון על עבודות האדריכלות.
צרו קשר
אני מסכים, הוסיפו אותי לרשימת התפוצה
חדשות